روغن الیف بتونه
روغن الیف بتونه امید جهت بتونه کردن و هموار ساختن سطوح گچی و سیمانی، قبل از رنگ آمیزی استفاده می شود.
روغن اليف آستری
روغن الیف آستری امید برای پایداری و پر نمون فضاهای خالی سطوح گچی و چوبی و چسبندگی بهتر رنگ قبل از رنگ آمیزی استفاده می شود.
چسب نقاشی
چسب نقاشی امید جهت بهبود قوام و کیفیت رنگ های نیمه پلاستیک کاربرد دارد و همچنین برای چسباندن کارتن و مقوا نیز استفاده می شود.
خمیر لوله کشی
خمیر لوله کشی امیـــــد جهت آب بندی اتصالات فلزی به کار می رود.